PÁLYÁZATOK


Európai Strukturális és Beruházási Alapok
Széchenyi Plusz

2007. július 2., hétfő - 16:00

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS

Az allergiás megbetegedések száma hazánkban is évről-évre emelkedik. A kellemetlen tüneteket, súlyosabb esetben asztmát okozó megbetegedés kialakulásában elsődleges szerepet játszik az igen elterjedt és rendkívül allergén gyomnövénynek, a parlagfűnek a pollenje. A parlagfű veszélyessége abban rejlik, hogy tömeges előfordulásán kívül ez az egyetlen növény, mely képes rendkívül sok - akár 8 milliárd - virágporszemet termelni.

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény előírja, hogy a "földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani". Amennyiben a parlagfű elleni védekezést elmulasztja, belterületen a jegyző illetve külterületen valamint a zártkertekben az illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (jelen esetben a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 6000 Kecskemét, Halasi út 36.) mérlegelés nélkül, növényvédelmi birság kiszabásáról rendelkezik, melynek minimális összege 20.000.- Ft. A növényvédelmi bírság összegét a 187/2006. (IX.5.) Korm. rendelet szabályozza, eszerint a bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület nagysága alapján kell meghatározni. (0-50 m2-ig 20.000 Ft, 50-100 m2-ig: 20.000-50.000 Ft, 100-200 m2-ig: 50.000-100.000 Ft, 200 m2-től: 100.000-750.000 Ft). A növényvédelmi bírság megfizetésére közös tulajdon esetén a tulajdonos társak tulajdoni hányaduk arányában kötelesek.

A növényvédelmi bírság kiszabásának nem előfeltétele egy parlagfű mentesítésre kötelező határozat meghozatala, sőt a kötelezettségről rendelkezni magában a bírságot kiszabó határozatban is lehet. A közérdekű védekezést elrendelő határozatot nem kell a földhasználónak kézbesíteni, új szabályként a határozatot a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára kell kifüggeszteni. Tehát mivel a közérdekű védekezést elrendelő határozatot a földhasználó számára elküldeni nem kell, így a közérdekű védekezés végrehajtását akár a határozathozatal napján is meg lehet kezdeni. Fontos szabály, hogy az ellenőrzés és a közérdekű védekezési munka folytatása során a hatóság és a védekezést végző vállalkozó a lezárt területre beléphet, illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a szükséges munkálatokat és cselekményt elvégezheti. Erre jogosultságukat kérésre kötelesek igazolni. A határozat ellen az ügyfél fellebbezéssel élhet, de a fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, védekezés csak abban az esetben kerül elrendelésre, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át, és a parlagfűvel való borítottság a 30 %-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A közérdekű védekezés költségei magukba foglalják a vállalkozó díját, valamint a védekezés elrendelésével és a végrehajtásával kapcsolatban a növényvédelmi szervnél, valamint az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget. A közérdekű védekezés költsége és a bírság összege adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. Amennyiben a közérdekű védekezéssel érintett ingatlan közös tulajdonban áll, úgy a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.

Parlagfű csaknem minden szántóföldi kultúrában előfordul. Fő megjelenési területe a napraforgó táblában található, mert ennek a növénynek a jelenlegi vegyszeres gyomirtási technológiája nem teszi lehetővé a parlagfű teljes kiirtását. Másik fő megjelenési helye gabonaaratás utáni tarlón. Ezért külön felhívnám a földhasználók figyelmét, hogy aratás után a szükséges talajmunkákat végezzék el.

Kérem Solt Város lakosságának az együttműködését annak érdekében, hogy a védekezési kötelezettségnek tegyen eleget, hiszen egészséges környezetünk kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

A pozitív hatású motivációt az idei esztendőben a Parlagfűmentes Ház akcióval szeretnénk elérni. Az a tulajdonos, aki parlagfű-mentesen tarja saját területét, kap egy matricát a postaládájára. Természetesen az akciónak csak akkor van eredménye, csak az a ház kapja meg a matricát, amelyik az udvarát és az előtte lévő területet valóban rendben tarja. A parlagfűvel kapcsolatos bejelentések, valamint a parlagfűmentes ház akció részleteiről szóló tájékoztatás céljából hívja ügyintézőnket Sági Gábort a 78/486-014 telefonszámon illetve keresse ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában (17 szoba).

Vissza »