PÁLYÁZATOK


Európai Strukturális és Beruházási Alapok
Széchenyi Plusz

2010. január 4., hétfő - 10:15

Tájékoztató - Díszpolgári cím és Solt Városért emlékérem...

Tisztelt Solti Állampolgárok!

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott a "SOLT VÁROS DÍSZPOLGÁRA" cím és a "SOLT VÁROSÉRT" emlékérem adományozásáról.

A díszpolgári címet az nyerheti el, aki a helyi közügyek valamely területén huzamos időn át kiemelkedő munkálkodást fejtett ki. A díszpolgári cím évente egy élő, vagy elhunyt magyar, illetve külföldi állampolgárságú személynek adományozható.

A "SOLT VÁROSÉRT" emlékérem évente öt élő, vagy elhunyt személynek adományozható.

Annak, akik Solt város szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a szociális ügyek, az egészségügy, a gyógyítás, a sport, az ifjúság, az oktatás-nevelés, a közigazgatás területén maradandó munkájukkal elősegítették a város fejlődését, polgárainak boldogulását. Jelentős mértékben hozzájárultak a város jó hírének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához.

A díszpolgári címre és az emlékéremre írásban bárki tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, és a javaslat indoklását. A díszpolgári cím és az emlékérmek odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A javaslatokat írásban Solt Város Polgármesteri Hivatalába kérem leadni 2009. februát 1. napjáig. A később benyújtott javaslatokat nem áll módunkban elfogadni a döntésre való előkészítés miatt.

Vissza »