2018. január 8., hétfő - 12:40

Tájékoztató - Díszpolgári cím

Tisztelt Solti Állampolgárok!

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott Solt Város Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről.

A „Solt Város Díszpolgára” címet az nyerheti el, aki a helyi közügyek valamely területén huzamos időn át kiemelkedő munkálkodást fejtett ki. A cím egy önkormányzati ciklus alatt egy évben egy élő, vagy elhunyt magyar, illetve külföldi állampolgárságú személynek adományozható.

A „Solt városért” emlékérem évente kettő élő, vagy elhunyt személynek, illetve egy helyi közösségnek adományozható.

A díszpolgári címre és az emlékéremre írásban bárki tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, közösség nevét, és a javaslat indoklását. A díszpolgári cím és az emlékérmek odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A javaslatokat írásban Solt Város Polgármesteri Hivatalában kérem leadni 2018. január 25. napjáig. A később benyújtott javaslatokat nem áll módunkban elfogadni a döntésre való előkészítés miatt.

Vissza »