2019. március 8., péntek - 12:00

Tájékoztató - Beiratkozás

Tisztelt lakosság!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.

Fentieknek megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról szóló közleményét ide kattintva olvashatják.

Vissza »