Adóhatóság

Az adóhatóság feladatai


Solt város közigazgatási terültén első fokon ellátja az adójogszabályokban, helyi rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Intézkedik az adók behajtása ügyében.

A hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat jegyzője.

Ügyintéző:
 • Panyiczkyné Császi Gyöngyi, köztisztviselő
Ügyfélfogadás helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal Solt, Béke tér 1.

Tel: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 476 - 043 / 128, 135 mellékek
Fax: (06 78) 486 - 092
e-mail: ado@solt.hu

Szakmai tevékenység:


 • Magánszemélyek kommunális adója bevallásainak feldolgozása, nyilvántartása
 • Egyéni és társas vállalkozások, szervezetek helyi iparűzési adóbevallásainak feldolgozása, nyilvántartása
 • Adó- és értékbizonyítványok kiadása
 • Talajterhelési díj fizetésére kötelezettek bevallásának feldolgozása, nyilvántartása
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallások feldolgozása, nyilvántartása
 • Adóellenőrzések végzése
 • Hátralékok beszedése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, végrehajtása
 • Befizetések könyvelése
 • Ügyfelek tájékoztatása
 • Gépjárműadó megállapítása, nyilvántartása

A működésről szóló jogszabályok felsorolása:


 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
 • 1994. évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 • 2005. évi CXXI. Törvény a luxusadóról
 • 13/1991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
 • 44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének szabályairól
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 22/2011. (XI.30.) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról
 • 20/2015. (XII.01.) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a talajterhelési díjról
 • 15/2015. (XI.05.) Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról

Számlaszámok


Számla neve

Bankszámlaszám

Magánszemélyek kommunális adója:

11732301-15337300-02820000

Helyi iparűzési adó:

11732301-15337300-03540000

Gépjárműadó:

11732301-15337300-08970000

Késedelmi pótlék:

11732301-15337300-03780000

Bírság:

11732301-15337300-03610000

Egyéb bevételek:

11732301-15337300-08800000

Idegen bevételek:

11732301-15337300-04400000

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója:

11732301-15337300-08660000

Talajterhelési díj:

11732301-15337300-03920000

Államigazgatási eljárási illeték:

11732301-15337300-03470000


Az egyes adónemekkel kapcsolatos bővebb információkat itt talál: