Helyi iparűzési adó

Iparűzési adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál.

A helyi iparűzési adó mértéke:
  • állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2%-a,
  • ideiglenes jelleggel végzett tevékenység-végzés után,
    • a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók: 1.000 Ft/nap,
    • az építőipari tevékenység esetén: 5.000 Ft/nap.
Ideiglenes iparűzési adóról a bevallást, bejelentkezést nyomtatványon kell teljesíteni.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a mezőgazdasági őstermelők is alanyai az iparűzési adónak. A személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott azon mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.

Az adózó az önadózással megállapított helyi iparűzési adóról, az adóévet követő év május 31-ig köteles bevallást tenni az adóhatósághoz. Az iparűzési adóra az adóelőleget március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.