Gyermektartásdíj megelőlegezés

Gyermektartásdíj megelőlegezése, felfüggesztése, megszüntetése

Ügyintézési útmutató:


A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett meghatározott kamattal az államnak megtéríti. A meg nem térült összeget adók módjára kell behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.

Jogszabályok:
 • Csjt. 1952. évi IV. tv. 69/A. §. 69/D. §.
 • Ptk. 1959. évi IV. tv. 232. §. (2) bekezdés
 • Gyvt. 1997. évi XXXI. tv. 22-24. §.
 • Gyer. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 69-76. §.
 • Art. 1990. évi XCI. Tv. az adózás rendjéről
Ügyintézési folyamat leírása:

Az eljárás a tartásdíjra jogosult gyermek gondozó szülőjének, törvényes képviselőjének illetve a nagykorúvá vált, középiskolai tanulmányait folytatót, legfeljebb huszadik életévét betöltő jogosult gyermeknek kérelmére indul. Eljárásra a kérelmezők állandó lakóhelye szerinti gyámhivatal az illetékes.

A kérelmet és a hozzá szükséges mellékleteket a letölthető kérelemnyomtatvány tartalmazza.

A gyámhivatal:
 • ha a gyermektartásdíj megelőlegezését jogerősen megállapítja, az a kérelem benyújtása napjától esedékes, legfeljebb 3 évig tart. A folyósítás indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 3 évre ismét elrendelhető.
 • a gyermektartásdíj folyósítását legfeljebb hat hónapra felfüggeszti, ha
  • a kérelmező körülményeiben változás állt be,
  • eredménnyel járt a végrehajtás,
  • a kötelezett a kérelmező részére közvetlenül fizet tartásdíjat,
  • a gyermek ideiglenes elhelyezését elrendelték.
 • a megelőlegezést megszünteti, ha:
  • a gyermek a külön élő szülő vagy más személy gondozásába kerül
  • a gyermek nagykorúvá vált és nappali tagozatos tanulmányokat nem folytat,
  • a gyermekek átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyámhivatal,
  • a kötelezett szülő meghalt.

Letölthető nyomtatványok