Parkolási igazolvány

Igényelhető: a kérelmező, vagy meghatalmazottja lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes okmányirodában.

Kiváltására jogosult az a személy, aki a vonatkozó jogszabályok meghatározása szerint:
 • súlyos mozgáskorlátozottnak minősül (lásd: 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet),
 • látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; illetve mozgásszervi fogyatékosnak minősül (lásd: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet),
 • vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül (lásd: 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet), továbbá,
 • akit 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek
Az igazolvány kiadására irányuló eljárásban a jogosultnak személyesen kell eljárnia, de a személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti, aki azt haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek.

Az okmány igényléséhez szükséges:
 • orvosi szakvélemény
 • érvényes személyazonosító okmány
 • előző parkolási igazolvány
Igazolvány érvényességének időtartama:
 • amennyiben a szakvéleményben megállapított személy állapota végleges, akkor a kiállítás napjától számított 5 év, az új igazolvány lejárta esetén az igazolvány érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható - újabb szakvélemény bemutatása nélkül,
 • amennyiben a jogosult állapota változhat és a következő évben felülvizsgálandó, akkor a kiállítás napjától kezdődően 1 év,
 • amennyiben a szakvélemény szerint az orvos 3 vagy több évet állapít meg a felülvizsgálat időpontjaként, akkor az érvényessége 3 év,
 • amennyiben pedig a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, akkor az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával,
 • a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.
Alkalmazott jogszabályok:
 • A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet
 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet
 • A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet
 • a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet
 • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet

Letölthető nyomtatványok