Cigány Kisebbségi Önkormányzat

6320 SOLT, Rév u. 4. Telefon: (06 30) 451 - 3267

Solt Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1998. november 10. napján alakult meg, 5 fővel.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai:
  • Kőrös Gusztáv Tibor
  • Jakab Júlia
  • Jakab László József
  • Jakab Zoltán
Solt Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat minden év augusztusában pályázati felhívást tesz közzé Solt város területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező középiskolában továbbtanuló cigány fiatalok támogatására. A támogatás a cigány fiatalok tanulásának segítésére szolgál, akik egyben nehéz sorsú, szociális problémákkal küszködő családból származnak.

Az önkormányzat főbb feladatai:
  • Folytatni kell a középiskolás cigány tanulók továbbtanulásának segítését, az általános iskolás gyermekek ösztönzését tanulmányaik folytatására, azért, hogy szakmát tanulhassanak.
  • Elő kell segíteni a cigány gyermekek nyári táboroztatását, a sportolási lehetőségek biztosítását.
  • Ápolni kell a cigány hagyományokat, a lehetőségekhez mérten biztosítani kell az etnikai kisebbség anyanyelvének használatát, kulturális, művelődési igények kielégítését a rendelkezésre álló pénzeszközök függvényében.
  • A cigány kisebbség nyelvének ápolása
  • Segítséget nyújtani a szociálisan rászorult cigány családok részére.

Néptánccsoport Minden évben a szociálisan rászorult gyermekek részére Kalimajorba szerveznek egy egynapos kirándulást. Ezen a napon a gyermekek részére sporteseményeket szerveznek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta fő célkitűzésként szerepelt a Solti Cigány Hagyományőrző Néptánccsoport megalakítása, mely 2000. december 10-én alakult meg. Ez a néptánccsoport számos rendezvényeken szerepelt, ahol nagy sikert aratott. A csoport 36 fővel működött, mely sajnos anyagi problémák miatt egy évig szünetelt, melyet 2003. februárjában Solt Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata újraindított. jelenleg 16 fővel működik. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodást kötött 2003. március 3. napján a Vécsey Károly Általános Iskolával, a Mesevár Óvodával, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvodával és a Családsegítő Szolgálattal. A megállapodásban rögzítették, hogy kiemelten foglalkozni fognak a solti cigány gyerekek iskolai és óvodai felzárkóztatásával. Rendszeresen látogatni fogják az iskolákat, óvodát és segíteni próbálnak a cigány tanulókkal kapcsolatban felmerült problémák megoldásában.

Solt Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzata

A 2010. október 3. Önkormányzati Választások helyi eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Képviselők - 2010.
Név Szavazat
Kőrös Gusztáv Tibor 98 14,06 %
Jakab Júlia 91 13,06 %
Jakab László József 89 12,77 %
Jakab Zoltán 86 12,34 %
Mák Tibor 83 11,91 %
Jakab Ferenc 83 11,91 %
Jakab János 78 11,19 %
Mészáros Rita 72 10,33 %
Jakabné Bernáth Brigitta 13 1,87 %
Tejcser István 4 0,57 %

Forrás: www.valasztas.hu


A 2006. október 1. Önkormányzati Választások helyi eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Képviselők - 2006.
Név Szavazat
Kőrös Gusztáv Tibor 128 17,83 %
Jakab László József 105 14,62 %
Karsai János 102 14,21 %
Kolompár László 99 13,79 %
Jakab Ferenc 90 12,53 %
Nyári Melinda 36 5,01 %
Jakab József 37 5,15 %
Sztojka Ferenc 33 4,60 %
Jakab László 49 6,82 %
Sárai-Szabó László Lajosné 31 4,32 %
Jakabné Bernáth Brigitta Mária 8 1,11 %

Forrás: www.valasztas.hu