Hirdetmény, Közlemény

szt_2020_infoblokk

napelemes rendszer telepítése solt településen

KEOP – 4.10.0/N/14–2014–0051

TÁJÉKOZTATÓ

2015|06|29

SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Solt településen 40.485.475 forint vissza nem térítendő európai támogatás segítségével 6 db napelemes rendszer telepítése valósult meg. A fejlesztés célja az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok fenntartási költségeinek, elsősorban a villamos energia költségeinek csökkentése volt megújuló energiaforrás felhasználásával.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében Solt Város Önkormányzata közel 41 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, összesen 56 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítésére.

A projekt keretében a napelemes rendszer 6 megvalósítási helyszínen került felszerelésre. A tartószerkezeteken, kábeleken és elektromos segédanyagokon felül az épületekre az alábbi berendezések kerültek telepítésre:

 • Polgármesteri Hivatal 1: 64 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius SYMO 15.0-3-M inverter
 • Polgármesteri Hivatal 2: 24 db KS-250 P napelem modul. 1 db Fronius IG PLUS 60V-3 inverter
 • Alapszolgáltatási Központ: 14 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius IG Plus 35V-1 inverter
 • Orvosi rendelő: 24 db KS-250 P napelem modul. 1 db Fronius IG PLUS 60V-3 inverter
 • Óvoda: 32 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius IG Plus 100V-3 inverter
 • Művelődési Ház: 68 db KS-250 P napelem modul, 1 db Fronius SYMO 17.5-3-M inverter

A projekt közvetlen célja, hogy a fenti épületek működési költségeit csökkentse, így a projekt eredményeként az Önkormányzat működési költségekre fordított kiadásai csökkenjenek. Az épületek tetőszerkezetére az összesen 56 kW teljesítményű hálózatra köthető háztartási kiserőmű kiépítése megtörtént, ezzel jelentősen csökkentve a fenntartási költségeket.

A projekt közvetlen célcsoportja mindezekből adódóan a település lakossága, közvetett módon pedig az ország egész lakossága, hiszen a pályázat megvalósításával az Önkormányzat növelte a megújuló energiahordozó bázisú villamos energiatermelést, és csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


szt_2020_infoblokk

napelemes rendszer telepítése solt településen

KEOP – 4.10.0/N/14–2014–0051

TÁJÉKOZTATÓ

Solt Város Önkormányzata 2015 januárjában 40,49 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, a Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával. A 46 millió forint összköltségvetésű beruházás által 6 napelemes rendszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre.

Solt Város Önkormányzatapályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében 2014 augusztusában, majd a pozitív támogatói döntést követően a Támogatói Okirat 2015. március 6-án lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0051 azonosító számot kapta. A projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Solt településen”.

A tervek szerint az alábbi helyszíneken történik a kivitelezés:

 • Polgármesteri Hivatal - 6320 Solt, Béke tér 1. hrsz. 1
 • Polgármesteri Hivatal - 6320 Solt, Béke tér 1. hrsz. 1
 • Orvosi rendelő - 6320 Solt, Vécsey tér 1. hrsz. 246/2
 • Alapszolgáltatási Központ - 6320 Solt, Posta u. 10. hrsz. 9/1
 • Óvoda - 6320 Solt, Mester u. 22-24. hrsz. 289
 • Művelődési Ház - 6320 Solt, Aranykulcs tér 7. hrsz. 1106

A napelemes rendszereket az upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Kft. (1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G. ép. IV. em. 5.) tervezte. A projekt előkészítéseként a megvalósítási helyszínek épületeinek tetőszerkezetei vonatkozásában a statikus (FC 99 Bt.) elkészítette a tartószerkezeti szakértői nyilatkozatokat. Szintén a projekt előkészítéseként készült el az előzetes technológiai audit, melyet az R-DAB Kft. végzett.

A projekt vonatkozásában a projektmenedzsment tevékenységet a Vanessia Magyarország Kft. látja el.

A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztására. A legjobb ajánlatot azupStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Kft. tette. Feladata a rendszerek telepítése.

A kivitelezés 2015.05.18-án kezdődött el, majd 2015.05.26-án a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására is sor került.

A műszaki ellenőrzést végző szervezet: Vitatal Plusz Bt. (1172 Budapest, Dormánd u. 6/b).

További információ kérhető:
Szabó Imre László sajtóreferenstől
Elérhetőség: 06-78/486-014/118, e-mail: solt@solt.hu


szt_2020_infoblokk

Hiányzó kerékpárút-szakasz fejlesztése Solt-Dunaföldvár

települések között az 52-es számú főút mellett

KÖZOP – 3.5.0–09–11–2014–0021

TÁJÉKOZTATÓ

Solt Város Önkormányzata 2014. szeptemberében 199,93 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Térségi elérhetőség javítása” című a Közlekedés Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával. A 207,8 millió forint összköltségvetésű beruházásban új kerékpárút épül Solt és Dunaföldvár települések között.

Solt Város Önkormányzat projektjavaslatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat keretében. A Támogatási Szerződés 2014. szeptember 26-án lépett hatályba. A projektjavaslat KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0021 azonosító számot kapta. A projekt címe: „Hiányzó kerékpárút - szakasz fejlesztése Solt - Dunaföldvár települések között az 52-es számú főút mellett”.

A tervek szerint a kerékpárút a Solt és Dunaföldvár között felhagyott vasúti nyomvonalon épülne. A kerékpárút 2997 m hosszú és 2,5 m széles aszfalt burkolatú. A beruházás különlegessége, hogy a kerékpárutat át kell vezetni a 80 m fesztávú kis-Duna hídon. A kerékpárút nem csak a két települést köti össze, hanem két kistérséget, két megyét, de legfőképpen az Alföldet a Dunántúllal. Az 52-es számú főút Solt – Dunaföldvár közötti szakasza 10 ezer egységjármű napi forgalommal rendelkezik, közúti szerepe nem csak Magyarország országos közúti közlekedésében jelentős, hanem a nemzetközi közlekedésben is. Az 52-es számú főút az Alföld és a Dunántúl közötti kapcsolatát biztosítja az M8 kiépüléséig, de várhatóan azt követően is. Ennek megfelelően az 52-es számú fő közlekedési út közúti forgalmának jelentős része nehézgépjármű, kamionforgalom. Ezen az úton kerékpározásra csak a forgalmi sávban van lehetőség mivel az út padka állapota a kerékpározást nem teszi lehetővé. Az útburkolaton történő közlekedés igen balesetveszélyes, ezért a kerékpárosok nem motiváltak arra, hogy ezen az útszakaszon a kerékpár, mint egészséges, környezetbarát közlekedési eszközt válasszák. 2011 és 2012 években több halálos kerékpáros baleset következett be az 52-es számú főúton. Ezért döntött Solt Város Önkormányzat a kerékpárút építése mellett.

A pályázat során megvalósításra kerülő hiányzó kerékpárforgalmi létesítmény összefüggő hálózatot alkot a korábban Solt belterületén megépült kerékpárút szakaszokkal, a kapcsolódó kisforgalmú közutakkal, a kijelölt EuroVelo 6-os nyomvonallal (Az EuroVelo 6-os kerékpárút Duna-menti nemzetközi kerékpárút).

A projekt eredményeként megvalósult kerékpárút megteremti a biztonságos, balesetmentes kerékpározás lehetőségét, melynek következtében nő a kerékpározás népszerűsége. A kerékpárút felelős tervezője a
KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 5700 Gyula, Nagyváradi út 54. és
SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. 1031 Budapest, Nimród u. 7.
Építési engedélyt kiadmányozó Hatóság:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály
Az építési engedély száma: BK/UO/25/2/2014, kelte: 2014. január 14., jogerőre emelkedésének napja: 2014. január 30.
A kivitelező nyílt közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztására, legjobb ajánlatot a SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. tette. Feladata a kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés.
Az önkormányzat a munkaterületet kivitelező részére 2014. október 08-án adta át.
A kiviteli tervek elkészülte után a megvalósítás 2015. január 20-án kezdődött el.
A műszaki ellenőrzést végző szervezet: KIBBAU’77 Mérnök Kft. 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 11.
A kivitelezés befejezésének határideje: 2015. május 31.

További információ kérhető:
Szabó Imre László sajtóreferenstől
Elérhetőség: 06-78/486-014/118, e-mail: solt@solt.hu


szt_2020_infoblokk

Solt Város Önkormányzat

tulajdonában lévő Vécsey Károly

Óvoda épületének energiahatékonysági

beruházása

KEOP – 5.0.0/A/12–2013–0205

TÁJÉKOZTATÓ

Solt Város Önkormányzat az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázati konstrukcióban KEOP-5.5.0/A/12-2013-0205 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, melyet a Támogató 2014.03.17-én kelt Támogató levél szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A támogatás összege: 55 503 102 forint.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 85%-a.
A Támogatási Szerződés aláírása 2014. június 11-én történt meg.
A szerződés szerint a projekt bruttó összköltsége: 65 297 768 forint.
A kivitelezési munkálatok időtartama: 2014. június 18. – augusztus 29.
A projekt megvalósítás befejezésének napja: 2014. november 20.
A projekt megvalósítása során elvégzett feladatok:

 • Előkészítési feladatok (tanulmányok és vizsgálatok készítése)
 • Projektmenedzseri feladatok
 • Közbeszerzési eljárás lefolytatása
 • Mérnöki feladatok (műszaki ellenőrzés, záró audit elkészítése)
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 • Kivitelezés

Előkészítési feladatok: Az előkészítési feladatok körébe tartozik mindazon vizsgálatok, tanulmányok elkészítése melyek a pályázat részét képezik, azaz kötelezően benyújtandó anyagok, illetve azt vizsgálják, hogy a vizsgált épület energetikai paraméterei lehetővé teszik-e egyáltalán azt, hogy a fenntartó önkormányzat a kiválasztott épülettel a pályázatban részt tud-e venni. Tulajdonképpen ide sorolható magának a pályázatnak az elkészítése, a pályázat benyújtása, estelegesen a hiánypótlás elkészítése.

Projektmenedzseri feladatok: A projektmenedzsment ajánlattétellel választottuk ki. Tulajdonképpen a projekt végrehajtásának ez az első feladata. A projekt a menedzsment szervezettel kötött szerződés megkötésével indul. A menedzser feladata a projekt kezdésétől a projekt zárásig a projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerülő feladatok koordinálása, irányítása. Részt vesz az előzőekben felsorolt összes feladat végrehajtásában, tartja a kapcsolatot az Irányító Hatósággal és az Irányító Hatóság által kijelölt Közreműködő Szervezettel. A projektmenedzsment munkája akkor fejeződik be, amikor a projekt pénzügyi zárása megtörtént és a záró jelentést a Közreműködő Szervezet elfogadta.

Közbeszerzés: A közbeszerzési eljárás lefolytatását végző szervezet vagy személy kiválasztása szintén ajánlatok bekérésével történt. A közbeszerzési eljárást a kiválasztott szervezet vagy személy az önkormányzatnál működő Közbeszerzési Bíráló Bizottsággal együttműködve végzi. Kiválasztásra kerül a közbeszerzési eljárás fajtája, majd el kell készíteni az ajánlattételi dokumentációt, a beérkezett ajánlatokat el kell bírálni és az eljárás eredményéről javaslatot kell készíteni az eljárást lezáró végső döntés meghozatala érdekében Képviselő-testület számára. A döntés meghozatalát követően az eljárás eredményéről tájékoztatni kell a résztvevőket, majd a nyilvánosságot is. Az önkormányzat a kivitelezésre szóló szerződést nyertes ajánlattevővel köti meg.

Mérnöki feladatok: A kivitelezési munkák ellenőrzésére az önkormányzat jogosultsággal rendelkező személlyel szerződést köt a műszaki ellenőri teendők ellátására. A műszaki ellenőr feladata, hogy mint az önkormányzat képviselője felügyelje és ellenőrizze az építési tevékenységet, annak érdekében, hogy az megfeleljen a műszaki dokumentációkban, szabványokban leírtaknak.

Tájékoztatás és nyilvánosság: Kötelezően elvégzendő tevékenységek, melyet a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv ír elő. Jelen projekt keretében nyitó és záró Sajtóközleményt kell kiküldeni, a projektről tájékoztatást kell adni az önkormányzat honlapján, fotódokumentációt kell készíteni, melyet a TÉRKÉPTÉR-be fel kell tölteni, a beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató táblát, majd a projekt befejezésekor „D” típusú emlékeztető táblát kell kihelyezni.

Kivitelező: A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik.

A Projektmenedzseri feladatokat a Tenderauditor Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8.) látja el.
A Közbeszerzési eljárás lefolytatását a STOCKBAUER Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40. fszt. 1.) látja el.
A Mérnöki feladatokat Tóth László (6300 Kalocsa, Radnóti u. 53.) végzi.
A Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításáról a HÍD TV Kft. (6320 Solt, Aranykulcs tér 7.) gondoskodik.
A Kivitelezést a SOLT-BAU Építőipari Kft. (6320 Solt, Dirdomb dűlő 11.) végzi.

A projekt fő célja az energiahatékonyság növelése. Ennek érdekében olyan munkák elvégzését terveztük, melyek az épület üzemeltetését takarékosabbá teszik, elsősorban a fűtés kevesebb energiával történik, azaz költséget takarítunk meg. Ennek érdekében az alábbi munkák elvégzését terveztük:

 • Az épület homlokzatának hőszigetelése sík függőleges falon Austrotherm AT H80 homlokzati hőszigetelő lemezzel. Mérete: 1000*500*160 mm.
 • Födém szigetelése szálas szigetelő anyaggal KNAUF INSULATION MPE általános kőzetgyapottal. Mérete: 1000/600/150 és 1000*600*100 mm.
 • Külső nyílászárók cseréje különböző típusú műanyagból készült, 71 db.
 • Radiátorok meglévő szelepeinek cseréje, termosztatikus szelepfej beépítése 45 db.

A fenti munkákhoz több kiegészítő munkát is el kellett végezni, többek között vakolatjavítás, festés, esőcsatorna le- és felszerelése, párkánycsere, stb.

Kivitelező készre-jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. augusztus 29-én megtörtént. Az önkormányzat képviselői kivitelezőtől a munkát hiánypótlás nélkül vette át.

Érdemes elmondani, hogy egy másik projekt keretében az önkormányzat Biomassza fűtőműt és hozzá csatlakozóan távhő közműhálózatot épített ki. Ennek keretében az óvoda épületét is rácsatlakoztattuk a távhő rendszerre. Az elvárás a fűtési költségek csökkentése, amely úgy történik, hogy egyben a földgáz is kiváltásra kerül.

Kedves Látogató kérjük, tekintse meg a beruházásról készített fotóinkat is.

vecseyenergia vecseyenergia vecseyenergia

uszt_logo

SOKÁIG EGYÜTT EGÉSZSÉGBEN, A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0645

2014/02/28

A Solt Város Önkormányzat fenntartásában a Vécsey Károly Óvoda telephelyén, a Százszorszép Óvodában az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásából egészségre nevelelő, szemléletformáló programok valósultak meg 2013. február 1. és 2014. február 28. között. 2012. február 22-én az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek” című pályázati kiírás, melynek egyik nyertese az „Sokáig együtt egészségben, a Százszorszép Óvodában” című pályázat lett. A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is befolyásolni tudja, hogy tevőlegesen is részt vegyenek az egészséges környezet kialakításában, óvásában. Váljék belső igényükké a rendszeres mozgás, a friss levegőn tartózkodás. A gyermekek és szüleik egyaránt törekedjenek az egészséges táplálkozási szokások kialakítására. A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy sikerrel megvalósult tíz játszóház (egészséges életmódhoz kapcsolódó játékok, kézműves foglalkozások) öt főzőnap (reform ételek készítése szülők-gyerekekkel együtt), négy sportverseny és egy túra, egészségügyi állapotfelmérés szülők és gyermekek részére, szakemberek fóruma gyerekorvos, pszichológus és dietetikus részvételével. Kiemelkedő rendezvény volt az egészséghét, amelynek programjában főzőnap, orvosi felmérés, bohócműsor, mentős bemutató, koncert, Tengerecki játszóház és légvár szerepelt. A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsorozat egy éves időszakot ölelt fel. A programok összeállítása hagyományteremtő szándékkal történt, így a programok olyan elemeket is tartalmaztak, amelyeket – illeszkedve az egészségtervhez – a pályázó saját maga fenn tud tartani, rendszeresíthetők és beépíthetők az óvodai élet mindennapjaiba.

Kedvezményezett neve:
Solt Város Önkormányzata
Százszorszép Óvoda
Címe:6320 Solt, Mester u.22-24.
Elérhetőségek:06/30-376-6095, mesevar.solt@gmail.com

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

eu_logo mm_logo
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638

uszt_logo

SOKÁIG EGYÜTT EGÉSZSÉGBEN, A MESEVÁR ÓVODÁBAN - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0652

2014/01/31.

A Solt Város Önkormányzat fenntartásában a Vécsey Károly /Mesevár/ Óvodában az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásából egészségre nevelelő, szemléletformáló programok valósultak meg 2013. február 1. és 2014. január 31. között. 2012. február 22-én az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek” című pályázati kiírás, melynek egyik nyertese az „Sokáig együtt egészségben, a Mesevár Óvodában” című pályázat lett. A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan mintaadás, amely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is befolyásolni tudja, hogy tevőlegesen is részt vegyenek az egészséges környezet kialakításában, óvásában. Váljék belső igényükké a rendszeres mozgás, a friss levegőn tartózkodás. A gyermekek és szüleik egyaránt törekedjenek az egészséges táplálkozási szokások kialakítására. A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy sikerrel megvalósult tíz játszóház (egészséges életmódhoz kapcsolódó játékok, kézműves foglalkozások) öt főzőnap (reform ételek készítése szülők-gyerekekkel együtt), négy sportverseny és egy túra, egészségügyi állapotfelmérés szülők és gyermekek részére, szakemberek fóruma gyerekorvos, pszichológus és dietetikus részvételével. Kiemelkedő rendezvény volt az egészséghét, amelynek programjában főzőnap, orvosi felmérés, bohócműsor, mentős bemutató, koncert, Tengerecki játszóház és légvár szerepelt. A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsorozat egy éves időszakot ölelt fel. A programok összeállítása hagyományteremtő szándékkal történt, így a programok olyan elemeket is tartalmaztak, amelyeket – illeszkedve az egészségtervhez – a pályázó saját maga fenn tud tartani, rendszeresíthetők és beépíthetők az óvodai élet mindennapjaiba.

Kedvezményezett neve:
Solt Város Önkormányzata
Mesevár Óvoda
Címe:6320 Solt, Mester u.22-24.
Elérhetőségek:06/30-376-6095, mesevar.solt@gmail.com

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

eu_logo mm_logo
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638

biomassza


uszt_logo

rekultivacio

A tervezettnél előbb fejeződött be a bezárt szeméttelepek rekultiválása

Az Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladéklerakóinak térségi szintű rekultivációs programja (KEOP-2.3.0/2F/09-2009-2011) újabb állomásához érkezett.

Négy hónap alatt végezte el kilenc települési hulladéklerakó rekultivációját Bács-Kiskun megyében az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás által kiírt tender nyerteseként a cégnek 2011. június 27-ig kellett végeznie a vállalt feladatokkal, de a műszaki átadás-átvétel korábban, már június 21-én sikeresen lezárult, így a kivitelezés a tervezettnél előbb fejeződhetett be.

Kilenc Bács-Kiskun megyei településen – Fülöpszálláson, Hartán, Izsákon, Kaskantyún, Kunadacson, Orgoványon, Solton, Szabadszálláson és Újsolton – a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós támogatással rekultiválták a talajra és vízre egyaránt veszélyt jelentő korábbi, már nem használt hulladéklerakókat. A telepek rekultiválása nemcsak a talaj- és vízszennyezés veszélyét szüntette meg, de megszűnt a kellemetlen látvány és szag, a szél nem tudja a közelben lévő kertekre, ingatlanokra fújni az esetleges fertőzőhulladékot, illetve a guberálásból vagy gyerekek kalandvágyából születő balesetek is megelőzhetőek.

A rekultiváció kivitelezésével az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2011 februárjában közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft-t, amely az elmúlt években 3 hasonló rekultivációs projektet végzett el sikeresen, összesen 15 helyszínen, valamint jelenleg is 42 helyszínen van folyamatban rekultivációs munkájuk.

A kivitelezői szerződés aláírását követően a FIDIC előírásainak megfelelően, a mérnök felügyeletével és a projektmenedzsment szervezet támogatásával befejeződött a lerakók kivitelezése és ezzel egyidőben megkezdődött a projekt pénzügyi és adminisztrációs lezárása.


Solt Város Önkormányzata 50 millió forint támogatást nyert
az Alapszolgáltatási Központjának infrastrukturális fejlesztéséhez

Solt Város Önkormányzata DAOP-4.1.3/A-09-2009-0020 azonosító jelű pályázatával 50 millió forint támogatást nyert a Posta utcában található Alapszolgáltatási Központjának részleges felújítására és a működéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A beruházás összköltsége eléri a 60 millió forintot.

Az Alapszolgáltatási Központ biztosítja az idősek nappali ellátását napközi jellegű szolgáltatás keretében, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, ellátja a családsegítés egyes feladatait, továbbá gyermekjóléti szolgáltatást nyújt. A fejlesztés keretében a külső nyílászárók cseréje, a falak hőszigetelése, a tető részleges és a homlokzat teljes felújítása történik. A meglévő épület egy kisebbik részét annak rossz állapota miatt le kell bontani és újraépíteni. Kis mértékű bővítést is tervezünk, ahol az interjú szoba kerül elhelyezésre. Az épület belső elrendezése átalakításra kerül funkciók szerint. 5 millió forint értékben eszközvásárlásra is sor kerül. Elsősorban bútorokat kell beszereznünk, de szükség van segédmotor-kerékpárra, fénymásolóra, számítógépre és mosógépre is. Az önkormányzat reméli, hogy a fejlesztést követően feladatait magasabb színvonalon tudja ellátni.


A solti Vécsey téri orvosi rendelő felújítása és bővítése
Európai Uniós támogatással valósul meg

Solt Város Önkormányzata DAOP-4.1.1/A-09-2010-0025 azonosító jelű pályázatával 50 millió forint támogatást nyert a Vécsey téri orvosi rendelő részleges felújításához és bővítéséhez. A fejlesztés során ki kell alakítani a hatóságok által előírt kiszolgáló helyiségeket. A bővítményben kap helyet egy új háziorvosi rendelő.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az önkormányzat a kivitelezési munkák elvégzésére a SOLT-ERV Kft-vel (6320 Solt, Torony u. 3.) kötött szerződést. A munkaterület március 16-án került átadásra, a munkák tervezett befejezési határideje 2011. augusztus 31. A felújítás során megújul az épület homlokzata. A külső nyílászárók ki lesznek cserélve, és a falak hőszigetelése is megtörténik. Az épületen belül kialakításra kerülnek a hiányzó tároló helyiségek. Megtörténik az épület projekt arányos akadálymentesítése is. Ezen kívül az épület új tetőt kap. A fejlesztéshez tartozik 18 állásos személygépkocsi parkoló kialakítása is, valamint a környezet parkosítása. A fejlesztéshez kapcsolódik 4 garnitúra számítógépes csomag is, hálózatba építve. Az elképzelések szerint a felújítás után az épületben kap helyet a gyermekorvos, egy háziorvos, a fogorvos, az orvosi ügyelet és a mini labor.


Uniós támogatásból jelentős informatikai fejlesztés
a solti általános iskolában

A solti Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény uniós támogatással jelentős mértékben tudja bővíteni informatikai eszközállományát. A fejlesztés összköltsége 26 millió forint. Solt Város Önkormányzata, mint Fenntartó a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0790 azonosító jelű pályázatával 25.536.550 Ft támogatást nyert az általános iskola informatikai eszközeinek fejlesztéséhez. 54 db számítógéppel, 16 db tantermi csomaggal gazdagodik az iskola. A tantermi csomag interaktív táblából, notebookból, projektorból tevődik össze. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt. A Szállító a Solti Fémipari Szövetkezet, 2011. június 30-ig kell az iskolában beszerelve és üzembe helyezve átadnia az eszközöket. Szállító feladata még, hogy a gépek működéséről és használatáról oktatást tartson a pedagógusok részére.


A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

eu_logo mm_logo
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638