Solt-Dunatatétlen-Akasztó kerékpárút


Kerékpárút
kerekparut

ÁLTALÁNOS ADATOK

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat

Projekt címe: Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése

Projekt kezdete és vége: 2016.07.01-2022.09.30.

Megítélt támogatási összeg: 1.076.798.877,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017.06.14.

Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010


Solt, Dunatetétlen és Akasztó települések önkormányzatai és a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. 2017-ben konzorciumi együttműködést hozott létre annak érdekében, hogy közösen pályázatot nyújtsanak be a Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése érdekében. A pályázat támogatói döntését követően, 2017. június 14. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Solt Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú, „Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 700 millió Ft európai uniós támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. október 30.

Jelen projekt Bács-Kiskun megye egészének szempontjából kiemelkedő fontosságú, tekintettel arra, hogy átfogó célja az aktív turizmus, azon belül is a térség kerékpáros turisztikai fellendítése. A beruházás keretében a már meglévő, kerékpáros hálózati elemek összekötése valósul meg, rákötve ezzel Akasztó, Kiskőrös és Soltvadkert egész térségét az EuroVelo 6-os, Duna-menti kerékpárút hálózatra. A hiányzó kerékpáros hálózati funkció kiépítésével a helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, valamint természeti örökségi elemek turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében. A projekt célja továbbá Solt és Akasztó térségében térségi szintű, turisztikai termékcsomag kialakításának támogatása, melyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.

A projekt keretében Solt és Akasztó között, a meglévő kerékpárforgalmi úthálózati elemek összeköttetésére egyoldali, kétirányú kerékpárút kiépítése tervezett, mintegy 14 km hosszban. A kerékpárút az 53. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalán halad, jelenlegi önkormányzati és magántulajdonú területeket is érintve. Együttműködő partnerek bevonásával a kerékpárút mentén Solton és Akasztón szervizelési lehetőség kerül biztosításra, Dunatetétlen községben pedig egy meglévő pihenőhely fejlesztésével megfelelő kerékpáros pihenőhely kerül kialakításra. A kerékpárút várhatóan 2,25 m burkolati szélességgel épülhet meg.

A 2020. szeptember 4-én lezárult, Kbt. 112. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel, a SOLTÚT Kft-vel októberben aláírta mindhárom önkormányzat a vállalkozási szerződést. A területrendezések után 2020. novemberében megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a solti szakaszon.

Az építési engedély alapján a növényzet-irtási, fa-kivágási munkálatok csak fészkelési időszakon kívül, augusztus 1. és február 28. között végezhetőek a fészkelő és védett madárfajok zavarásának elkerülése érdekében. A földmunkákat és a kivitelezéssel kapcsolatos munkákat is csak a vegetációs időszakon kívül lehet végezni. Ezen előírásokat is figyelembe véve tudja csak a kivitelező a munkálatokat folytatni.

2021. május 21-én a Magyar Közlöny 94. számában megjelent 1305/2021 (V.21) Korm.határozat értelmében a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 azonosító számú „Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” című pályázat kivitelezésének folytatásához szükséges többletforrás rendelkezésre áll. A Támogatási Szerződés többletforrást is tartalmazó módosítása 2021. július 21-én lépett hatályba. Így a megítélt támogatási összeg a korábbi 700.000.000,-Ft-os támogatási összeg megemelkedett, ami összesen 1.076.798.877,-Ft lett.

Hamarosan folytatódhat a beruházás a teljes 14 km-es szakaszon. A solti szakaszon jelenleg 75%-os készültségi szintnél tartanak a munkafolyamatok. A kerékpárút megépítésének 1. szakaszán, Solt és Dunatetétlen településeket érintve a nyomvonalon a terep előkészítése lezajlott. A humuszréteg és a növényzet eltávolítása megtörtént az alépítményi munkák munkanem keretében. Megkezdődött az útalap építése.

2021. szeptember 9-én átadásra került a Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai kerékpárút 2. és 3. szakaszára vonatkozóan a munkaterület, így a beruházás a teljes 14 km-es szakaszon párhuzamosan folytatódhat.

kerekparut kerekparut kerekparut

A solti szakaszon az alépítményi munkák és az útalap is elkészült. Az aszfalt burkolat és a felfestések is készen vannak. A műszaki átadás-átvétel 2021. december 16. napján sikeresen lezajlott. A beruházás első szakaszában egy közel 7 km-es kerékpárút készült el annak tartozékaival együtt. A kivitelezés során nem csak a kétsávos, 2,25 m burkolati szélességgel megépült kerékpárút készült el, hanem fényvisszaverős közúti jelzőtáblák kerültek kihelyezésre a KRESZ szabályainak megfelelően. Az útcsatlakozásoknál lebetonozott horganyzott acél oszlopok akadályozzák meg a gépjárművel való felhajtást. Az 53-as főúti átvezetésnél közlekedésbiztonsági szempontból labirint korlát épült, valamint napelemes ledes sárga villogó lámpa is segíti a kerékpárosok átkelését a főúton. A beruházás 1. szakászának kivitelezésekor Solton és Dunatetétlen is egy-egy pihenőhely került kialakításra. A pihenőhelyeken kerékpáros útirányjelző tábla, napelemes közvilágítás lámpa, fa asztal padokkal, szemetes, kerékpáros U támasz és kerékpáros szervízcsomag található.

A kivitelezés befejező munkái során több mint 20.000 m2-es területen füvesítette a kivitelező a kerékpárút két oldalán lévő területet. Az elkészült kerékpárút mellé csak az 1. szakaszon közel 100 fa, és több mint 400 cserje került különböző méretben, ezzel is elősegítve a megfelelő környezet kialakítását a kerékpározók számára.

kerekparut kerekparut kerekparut
kerekparut kerekparut

A „Solt-Dunatetétlen-Akasztó turisztikai célú kerékpárút fejlesztése” pályázat 2. és 3. szakaszán is elkészültek a kerékpárút alépítményi munkái és az útalap is elkészült. Az aszfalt burkolat és a felfestések is készen vannak.

A 2. és 3. szakaszon a műszaki átadás-átvétel 2022. augusztus 15. napján sikeresen lezárult. A beruházás 2. és 3. szakaszán is mintegy 7 km-es kerékpárút készült el annak tartozékaival együtt. A kivitelezés során nem csak a kétsávos, 2,25 m burkolati szélességgel megépült kerékpárút készült el, hanem fényvisszaverős közúti jelzőtáblák kerültek kihelyezésre a KRESZ szabályainak megfelelően. Az útcsatlakozásoknál lebetonozott horganyzott acél oszlopok akadályozzák meg a gépjárművel való felhajtást. Akasztón a Horgászpark és Halascsárda parkolójánál került elhelyezésre egy újabb kerékpáros pihenőhely annak minden tartozékával (asztal, pad, szemetes, kerékpáros U támasz, szervízcsomag) együtt.

A kerékpárút nyomvonal 2. és 3. szakaszán elkészült kerékpárút két oldalán összesen 18.000 m2 területen lett füvesítve. A kerékpárút mellett ugyanezen szakaszokon több mint 70 db fa és közel 450 db különböző méretű cserje került elültetésre a beruházás keretében.

kerekparut kerekparut kerekparut
kerekparut kerekparut