Építésügy

A műszaki és építésügyi csoport kiemelt építésügyi tevékenységet végez Apostag, Dunaegyháza, Újsolt, Dunatetétlen településeken, valamint Solt településen. Teljes körűen ellátja a kiemelt és nem kiemelt építésügyi feladatokat, az első fokon jegyzői hatáskörbe tartozó építési hatósági, tűzvédelmi hatósági, vízügyi hatósági, önkormányzati közútkezelői ügyeket.

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 17. szoba

Ügyintéző
  • Tóth László köztisztviselő
Elérhetőség: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043/121 mellék

Az eljárás jogi alapja:
  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.)
  • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
  • Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
  • Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
  • Az építésügyi bírságról szóló 43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
  • A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet