Építési engedély

Az építési engedélyhez szükséges iratok:
  • Földhivatali hiteles tulajdoni lap másolat (3 hónapnál nem régebbi)
  • (Idegen illetve közös tulajdonban lévő ingatlanon tervezett építési tevekénység esetén a tulajdonosok illetve tulajdonostársak írásos hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.)
  • (Mezőgazdasági művelés alatt álló területen történő építkezés esetén a Földhivatal művelésből való kivonásának engedélye is szükséges.)
  • Földhivatali hiteles térképmásolat (3 hónapnál nem régebbi)
  • Közműkezelők nyilatkozata (DÉMÁSZ, DÉGÁZ, VÍZMŰ, EMITEL)
  • FILANTROP KHT szakvéleménye kémény létesítése esetén
  • 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerinti 1. számú statisztikai lap
  • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerinti 2. sz. melléklet (Építési hulladék tervlap)

Letölthető nyomtatványok