Használatbavételi engedély

A kérelemhez az alábbiak szükségesek:

  • Építéshatósági engedély kérelem dosszié kitöltve és aláírva
  • Eljárási illeték illetékbélyegben kérelemre ragasztva (1990. évi XCIII. törvény szerinti értékben)
  • Az építkezés felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyezési tervben foglaltak szerint készült. Az elkészült épület/ épületbővítés a biztonságos használatra alkalmas állapotban van. Elektromos szerelést készítő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szerelést a szabványok és előírások betartásával készítette.
  • Az építkezésről készült építési napló egy másolati példánya.
  • Közműkezelők nyilatkozata (DÉMÁSZ, DÉGÁZ, VÍZMŰ, EMITEL)
  • FILANTROP KHT szakvéleménye kémény létesítése esetén
  • 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerinti 2. számú statisztikai lap
  • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerinti 5. sz. melléklet (Építési hulladék megvalósulási lap)

Letölthető nyomtatványok