Telekalakítási engedély

A kérelemhez az alábbiak szükségesek:

  • Telekalakítási engedély kérelem nyomtatvány kitöltve és aláírva
  • Eljárási illeték illetékbélyegben kérelemre ragasztva (1990. évi XCIII. törvény szerinti értékben)
  • 5 pld. földhivatal által záradékolt változási vázrajz (jogosultsággal rendelkező földmérő tervező készíti el). A vázrajzon a kérelmező(k) és tervező eredeti aláírása szerepeljen!
  • Földhivatali hiteles tulajdoni lap másolat (3 hónapnál nem régebbi) minden telekalakítással érintett ingatlanról 1-1 példányban.
  • Földhivatali hiteles térképmásolat (3 hónapnál nem régebbi) 1 példányban

Letölthető nyomtatványok