Átmeneti nevelés

Ügyintézési útmutató:


Ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, vagy a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, a gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi és nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban, illetve fogyatékos, vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el, továbbá részére gyámot rendel.

Jogszabályok:
  • 1997. évi XXXI. tv. 77. § - 79. §, 109. §. d.) pontja
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 99. §. - 110. §.
Az ügyintézési folyamat leírása:

Az eljárás indulhat a szülő(k) kérelmére, más szerv, személy kezdeményezésére, vagy az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő hatóság intézkedésének felülvizsgálata során.

Az eljárás során a gyámhivatal meghallgatja a szülőt és feltárja azokat a körülményeket, amelyek a szülőt akadályozzák a gyermek nevelésében és a veszélyeztetettség elhárításában, továbbá a gyermek személyiségével, neveltségi és egészségi állapotával kapcsolatos körülményeket.

A gyámhivatal a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleményére alapozott elhelyezési javaslatot szerez be a gyermekvédelmi szakszolgálattól.

A gyámhivatal az átmeneti nevelés elrendeléséről határozatban dönt. A szülők szülői felügyeleti joga szünetel az átmeneti nevelés ideje alatt, ezért a gyermek részére gyámot rendel. Az átmeneti nevelést évente (három év alatti gyermek esetén félévente) felül kell vizsgálni.

Amennyiben a szülők saját hibájukból nem változtatnak körülményeiken az átmeneti nevelés megszüntetése érdekében, vagy a gyermekkel nem tartanak rendszeres kapcsolatot, akkor a gyámhivatal pert indíthat a szülői felügyeleti joguk megszüntetése iránt, vagy a gyermeket örökbefogadhatónak nyilváníthatja.

A gyámhivatal a szülő kérelmére vagy hivatalból a gyermek átmeneti nevelésbe vételét megszünteti, ha annak okai már nem állnak fenn.

Letölthető nyomtatványok