Szülői ház elhagyása

Ügyintézési útmutató:


A gyámhivatal a 16. életévét betöltött gyermek számára engedélyezheti a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, ha az fontos okból érdekében áll.

Jogszabályok:
  • 1952. évi IV. tv. (Csjt.) 77. §. (2) bekezdése
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 21. §.
  • 1997. évi XXXI. tv. 114. §. g.) pont
Ügyintézési folyamat leírása:

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a gyámhivatalnál írásban vagy szóban terjesztheti elő a gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a gyermeket gondozó szülő.

Az eljárás során a gyámhivatal meghallgatja a szülőt és azt a személyt, akihez a gyermek költözik, illetve háztartásában környezettanulmányt készít. A gyámhivatal megvizsgálja, hogy a megjelölt helyen a gyermek törvényes képviselete, lakhatása és tartása miképpen biztosítható.

A szülői ház elhagyásának engedélyezése a gondozás, nevelés kivételével a szülők felügyeleti jogát és tartási kötelezettségét nem érinti, ezt a gyámhivatal a határozatában megállapítja.

Amennyiben a gyámhivatal a kérelmet elutasítja és a gyermek már engedély nélkül elhagyta a szülői házat, kötelezi a gyermeket a visszatérésre.

Amennyiben a feltételek megváltoznak, az engedély visszavonható.

Letölthető nyomtatványok