Szülői felügyeleti jog

Ügyintézési útmutató:


Szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján


A szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult külön élő szülők megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a gyermek melyik szülőnél kerül elhelyezésre, a szülői felügyeletet melyikük gyakorolja és ezt a gyámhivatal jegyzőkönyvben rögzíti.

Jogszabály: 149/1997. (IX. 10.) Korm.rendelet 18. §.

Ügyintézési folyamat leírása:

A szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult külön élő szülők kérelmére indul, melyet a gyámhivatal jegyzőkönyvbe rögzít. A szülőket tájékoztatni kell, hogy a megállapodásukat módosíthatják, valamint arról, hogy ezen megállapodásuk nem azonos hatályú a bíróság ilyen ügyben hozott határozatával.

Szülői felügyeleti jog feléledése.


Ha a gyermek szülei nem élnek együtt és a gyermeket nevelő szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a gyermeket nevelő szülő szülői felügyeleti joga azért szünetel, mert cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozva van, ismeretlen helyen távol van, ténylegesen akadályozva van, a gyermeket nevelő szülő meghalt.

Jogszabály: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 19. §.

Ügyintézési folyamat leírása:

A gyámhivatal meghallgatja az érintetteket, beszerzi a halotti anyakönyvi kivonatot - amennyiben az intézkedés a szülő halála miatt szükséges - tisztázza, hogy a külön élő szülő nem áll szülői felügyeletet megszüntető bírósági ítélet hatálya alatt, nem szünetel a szülői felügyeleti joga a Csjt. 91. § (1) bek. a), b) pontja alapján, valamint nem indokolt-e másnál történő elhelyezés iránt pert indítani. A gyámhivatal megállapítja a másik szülői felügyeleti jogának feléledését és felhívja őt joga gyakorlására. A gyermeket gondozó személyt kötelezi arra, hogy a gyermeket a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adja ki.

Letölthető nyomtatványok