Tartós nevelésbe vétel

Ügyintézési útmutató


A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a gyermeknek nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője, a szülő hozzájárult a gyermek örökbeadásához úgy, hogy az örökbefogadó személyét és adatait nem ismeri.

Jogszabály:
  • 1997. évi XXXI. tv. 80-81. §.
  • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 111-114. §.
Ügyintézési folyamat leírása:

Az eljárás során a gyámhivatal vizsgálja, hogy a tartós nevelésbe vételi okok fennállnak-e. A tartós nevelésbe vétel elrendeléséről határozatban dönt. A gyermek részére gyámot rendel. A tartós nevelésbe vételt évente (három év alatti gyermek esetén félévente) felülvizsgálja.

Megszűnik a tartós nevelésbe vétel, ha a bíróság visszaállította a szülői felügyeletet, a gyermek a bíróság gyermekelhelyezési döntését követően más személy gyámsága alá került, a gyermeket örökbefogadták, a gyermek nagykorúvá vált.

Letölthető nyomtatványok