Személyi igazolvány

Igényelhető: bármelyik okmányirodában, az ügyintézés országos illetékességű.

Kiváltásra jogosult: minden személyi adat- és lakcím-nyilvántartásban szereplő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült jogállású személy.

Az okmány igényléséhez szükséges:
 • Első ellátás:
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • lakcímkártya
  • érvényes útlevél vagy kártya vezetői engedély (ha rendelkezik vele)
 • Érvényes személyi igazolvány csere:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • névváltozás miatti csere esetén a változást igazoló okirat bemutatandó
 • Lejárt személyi igazolvány csere:
  • érvényes útlevél, vagy érvényes kártyatípusú vezetői engedélye (ha rendelkezik vele)
  • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat
 • Elveszett, ellopott, megrongálódott, már lejárt személyigazolvány:
  • érvényes útlevél, vagy érvényes kártyatípusú vezetői engedélye (ha rendelkezik vele)
  • születési anyakönyvi kivonat, HÁZASSÁGI anyakönyvi kivonat
  • ha tett a rendőrségen feljelentés, a jegyzőkönyvet hozza magával
Az eljárás illetéke:
 • Az állandó személyazonosító igazolvány kiállításának illetéke 1.500 Ft.
 • Amennyiben az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, úgy az eljárás illetéke összesen 3.000 Ft.
 • Illetékmentes az eljárás:
  • a más személyazonosító okmánnyal nem rendelkező 14. életévét adott évben betöltött polgárok első személyazonosító igazolványának kiváltásakor, illetve
  • a más személyazonosító okmánnyal nem rendelkező 70. életévét betöltött polgár SZIG ügyintézése esetén.
A személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges jogszabályban meghatározott anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

A személyazonosító igazolványt csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja.

Alkalmazott jogszabályok:
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló többször módosított 1992. évi LXVI. törvény
 • A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló többször módosított 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet.

Letölthető nyomtatványok