Vállalkozói igazolvány

ÜGYMENETLEÍRÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSHOZ


VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
 • 308/2009. (XII.28. ) Korm.rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról.
 • 5/2009. (XII.17. ) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
 • Illetékesség: 256/2000 (XII. 26. ) Korm.rendelet 1. §. (2). bekezdés alapján.

FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ:


vállalkozói igazolvány kiállítási díja: 10.000.-Ft.

szünetelést követően folytatott vállalkozói tevékenység esetén kiállított vállalkozói igazolvány: 10.000.-Ft.

vállalkozói igazolvány kiállítása adatváltozás esetén: 3.000.-Ft.

igazolás kiállítása: díj- és illetékmentes

csere esetén: (elvesztés, ellopás, megsemmisülés)a vállalkozói igazolvány kiállítási díja: 5.000.Ft.

Fizetés módja: vállalkozói igazolvány kiállítása esetén: postai csekken, amely átvehető az ügyintézőnél

A vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, az csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra. A 2010. január 1-jét megelőzően kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak.

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL


Minden ügyfélnek rendelkeznie kell saját nevére szóló ügyfélkapuval, akinek nincs, az Okmányirodában tud nyitni ügyfélkaput az elektronikus ügyintézéshez, melyhez
 • személyes megjelenés
 • személyi igazolvány
 • e-mail cím szükséges
A www.nyilvantarto.hu honlapról lehetséges a szükséges nyomtatványok, a kitöltési útmutató letöltése, valamint a kitöltéshez az általános nyomtatványkitöltő program telepítése.

Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t (Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás)

Ezt követően válassza ki mely típusú nyomtatványt (tevékenység megkezdése illetve változás bejelentés) szeretne használni, majd töltse le a kapcsolódó nyomtatványt, majd az ÁNYK program segítségével megnyitva töltse ki (a kitöltési útmutató segítségével).

Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
Változás bejelentés - működő vállalkozás esetén (szüneteltetés, megszüntetés bejelentése is)

A kitöltött űrlapokat az Ügyfélkapuba (http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) történő bejelentkezést követően az Általános dokumentumfeltöltő alkalmazás oldalán töltheti fel.
A www.nyilvantarto.hu oldalon lehetőség van a működő egyéni vállalkozók lekérdezésére adott azonosító alapján, mivel központi nyilvántartásban rögzítésre kerülnek az egyéni vállalkozók.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEKBEJELENTÉSE


Az egyéni vállalkozói tevékenységre bejelentkező egyéni vállalkozónak két lehetősége van arra, hogy vállalkozói tevékenységének megkezdését bejelentse:
 • Személyesen az Okmányirodában kitölti az elektronikus nyomtatványt, majd az Okmányirodai ügyintézők elkészítik kérésének megfelelően vagy a vállalkozói igazolványt (10.000.Ft.) kiállítási díjért az ügyintéző által adott csekken történik a befizetése, vagy igazolást formájában kerül kiadásra, ebben az esetben díj- és illetékmentesen történik az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétele.
 • Ügyfélkapun keresztül. Ha az ügyfél rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentését ezen keresztül kezdeményezheti.
Egyéni vállalkozással kapcsolatos letölthető nyomtatványokon belül található az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megnevezésű nyomtatvány.

A nyomtatványon meg kell jelölni, hogy kér-e vállalkozói igazolványt, vagy sem. Amennyiben nem kér, igazolás kerül kiállításra a kért adatokkal, majd az igazolás vagy
 • személyesen kerül kiadásra az ügyfél részére
 • vagy elektronikus tárhelyére kerül elküldésre, továbbá postai úton is megküldése kerül
Amennyiben az ügyfél kéri a vállalkozói igazolvány kiállítását 10.000.-Ft. kiállítási díjat kell befizetnie az ügyintéző által adott csekken. Ezt követően kerül kiállításra a vállalkozói igazolvány.

A vállalkozói igazolvány megkezdésének bejelentéséhez mellékleteket becsatolni nem kell.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MÓDOSÍTÁSA


Az egyéni vállalkozói tevékenység módosítása, megszűntetése, szüneteltetése kizárólag elektronikus úton saját névre szóló ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető.

A www.nyilvantarto.hu honlapról lehetséges a szükséges nyomtatványok, a kitöltési útmutató letöltése, valamint a kitöltéshez az általános nyomtatványkitöltő program telepítése.

Módosítás esetén Egyéni vállalkozással kapcsolatos letölthető nyomtatványokon belül található a változás-bejelentés nyomtatvány (szüneteltetés, megszűntetés bejelentése is).

Az ügyfél megjelöli a nyomtatványon, hogy kér-e vállalkozói igazolványt, vagy sem. Amennyiben nem kér igazolás kerül kiállításra a kért adatokkal, majd az igazolás vagy
 • személyesen kerül kiadásra az ügyfél részére
 • vagy elektronikus tárhelyére kerül elküldése továbbá postai úton is megküldése kerül
Amennyiben az ügyfél a módosítás miatt kér vállalkozói igazolványt 3000.-Ft. módosítási díjat kell befizetnie az ügyintéző által adott csekken. Ezt követően kerül kiállításra a vállalkozói igazolvány és bevonásra az előző vállalkozói igazolványa.

A változás-bejelentés esetén mellékleteket becsatolni nem kell!

VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSE, MEGSZŰNÉSE


Szünetelés, megszűnés esetén díj- és illetékmentes a bejelentés, az elektronikus beküldést követően a vállalkozói igazolványt az Okmányirodában személyesen, vagy postai úton le kell adni.

Az egyéni vállalkozó tevékenységét legalább 1 hónapig (minimális időtartam) és legfeljebb 5 évig (maximális időtartam) szüneteltetheti. A szüneteltetés lehet határozott (a bejelentéskor megjelölt időpontig tartó) vagy határozatlan idejű. A szünetelés idejére a vállalkozói igazolványt az okmányirodában le kell adni.

A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat.

Az egyéni vállalkozó a szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét bejelentésével bármikor folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, ha az egyéni vállalkozó a tevékenység megszüntetését az erre rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenti. A vállalkozói tevékenység megszüntetése esetében lehetősége van arra, hogy azt a megszűnést követő 15 napon belül jelentse be. (15 napon túli bejelentés esetén a megszűnés nyilvántartásbeli rögzítése fentiek figyelembevételével történik, azaz a bejelentést megelőző 15. nappal.)

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSE


Az elektronikus dokumentum letöltése a www.nyilvantarto.hu honlapról lehetséges. Egyéni vállalkozással kapcsolatos letölthető nyomtatványokon belül található a hatósági bizonyítvány iránti kérelem és kitöltési útmutató egyéni vállalkozók részére.

A hatósági bizonyítvány igénylése kizárólag postai úton a kitöltési útmutatóban meghatározott szerv nevére és címére postázva lehetséges.

Letölthető nyomtatványok