Önkormányzat

Polgármester:Németh István
Alpolgármester:Gyetvai Imre
Jegyző:dr. Faragó Mónika
Aljegyző:Kovács Istvánné

Levelezési cím:6320 SOLT, Béke tér 1.
Telefon:(06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042
(06 78) 486 - 043
Fax:(06 78) 486 - 092
E-mail:solt@solt.hu

Bevezető


A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam kiépülésével egyidejűleg az önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedően fontos jogát: az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének a jogát.

Az egyre erősödő önkormányzatok révén olyan önszerveződő helyi hatalomgyakorlás valósul meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján - a törvények keretei között - állandóan intézheti a helyi ügyek széles körét.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg, jogilag biztosító önkormányzat-barát környezetben a helyi önkormányzatok fokozatosan képessé válhatnak arra, hogy a településen önfejlődési folyamatokat indítsanak el, s a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önkormányzati minőségükben és önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva Solt Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

A képviselő-testület elvként szögezi le:
  • a képviselő-testület működése kizárólag demokratikus alapon történhet,
  • minden esetben helyet kap a kisebbségi vélemény
  • a képviselők Solt város polgárait szolgálják.

A képviselő-testület a fenti elvekkel és célkitűzésekkel összhangban a következők szerint állapítja meg Szervezeti és Működési Szabályzatát. A képviselő-testület működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletében határozza meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.

A hivatal Szervezeti Működési Szabályzatát letöltheti oldlunkról.

Solt városában Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik. Az önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselőkről tájékozódhat: