Alapszolgáltatási Központ

Adatlap
Megnevezés:Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ
Postacím:6320 SOLT, Posta u. 10.
Telefonszám:(06 78) 486 - 040, 487 - 948
E-mail:aszk.solt@gmail.com
Intézményvezető:Türmerné Szeremi Ilona

Ügyfélfogadási rend

Hét napja

Ügyfélfogadás - alapszolgáltatás

Ügyfélfogadás - családsegítés

Hétfő

730 - 1530

730 - 1600

Kedd

730 - 1530

730 - 1600

Szerda

730 - 1530

730 - 1600

Csütörtök

730 - 1530

730 - 1600

Péntek

730 - 1300

-


Az Alapszolgáltatási Központ 2005-től működik ebben a szervezeti formában, szociális alapellátások, gyermekjóléti szolgáltatás és a védőnői szolgálat is az intézmény szervezeti keretei közé tartozik.

A szociális alapellátásokról röviden:
 • A családsegítés legfontosabb tevékenységi köre:
  • Solt város területén élő családok szociális problémáinak feltárása, illetve ezek miatt veszélyeztetett és krízis helyzetbe került személyek, családok segítése
  • Szociális, mentális, életvezetési - pl.: nevelési-, pszichológiai-, egészségügyi-, jogtanácsadás, illetve ennek megszervezése
  • Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése, szociális cél akciók, gyűjtések szervezése, adományok eljuttatása a rászorultaknak
  • Hivatalos ügyek intézésének segítése, együttműködés más intézményekkel, felkérésre környezettanulmány készítése
 • Nappali ellátás:
  • A Reménység Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napköziben tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, a szabadidő kulturált eltöltésére, alapvető higiénai szükségletek kielégítésére, rendszeres egészségügyi gondozásra. A Klub 15 férőhelyes, a jelentkezés önkéntes és ingyenes.
 • Házi segítségnyújtás:
  • A házi segítségnyújtás során a solti lakosok segítése történik, lakóhelyükön önálló életvitelük fenntartásával. Ennek keretein belül lehetőség van arra, hogy az ellátásukban segítséget igénylők meleg ételhez jussanak, bevásároljanak számukra, a házi gondozónők elvégezzenek kisebb háztartási munkákat, bonyolítsák az ellátottak ügyeit stb. Ellátásban részesülők száma: 27 fő.
 • Szociális étkeztetés:
  • A szociális étkeztetés keretében azok a szociálisan rászorultak részesülnek ellátásban, akik önmaguknak, illetve eltartottaik számára ezt tartós, vagy átmeneti jelleggel biztosítani nem tudják. Ez a szolgáltatás az utóbbi évben egyre népszerűbbé vált, a jelenlegi ellátotti létszám: 185 fő.

A szociális alapellátás intézményei hét közben hétfőtől-péntekig működnek.

 • A gyermekjóléti szolgálat legfontosabb feladatai:
  • a településen elő gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
  • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
  • javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodásra
  • a védelembe vételhez kapcsolódó feladatok ellátása
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása
  • a krízis helyzetbe került várandós anyák tájékoztatása, segítése

A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat egyaránt egész évben fogad adományokat (ruhanemű, játék, kisebb használatai tárgy), ezeket ingyenesen a rászorultakhoz juttatja. A bútorok és műszaki cikkek eljuttatása közvetlenül a rászoruló családokhoz történik.

Kérjük azoknak a solti lakosoknak a jelentkezését, akik szívesen adományoznak számukra feleslegessé vált dolgokat, jelezzék azt a Szolgálat felé!