Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Integrált Szociális Intézménye

Adatlap
Megnevezés:Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Harmónia" Integrált Szociális Intézménye
Cím:6211. KASKANTYÚ III. ker. 1. (Székhely), 6320 SOLT, Toldi M. u. 1. (telephely), 6320 SOLT, Kecskeméti u. 7A (I. sz. lakóotthon), 6320 SOLT, Balassi B. u. 13. (II. sz. lakóotthon)
Telefon:(78) 446-160 (székhely), (78) 486-036 (telephely)
Intézményigazgató:Petrichné Veres Sarolta

Solti telephely, Toldi M. u. 1. A spanyol Czebrián gróf 1827-ben történt magyar "honfiú"-sítás révén jutott hazánkban birtokhoz, birtokának egy része Solt területén feküdt. A XIX. sz. második felében építette fel az Érhát-dűlőben kastélyát. 1938-tól a kastély üresen állt, melyet a magyar állam Tüdőgondozó Intézetként hasznosított 1972. decemberéig. A kastélyt körülvevő gyönyörű park ideális lehetőséget nyújtott a beteg emberek gyógyulásához.

1973-ban "profilváltás" következtében az intézet szakfeladata megváltozott. Az előkészületek után 1973. november 1-től Szociális betegek Otthonaként kezdte meg működését. Alapfeladata megtartása mellett neve többször cserélődött.

I. sz. lakóotthon, Kecskeméti u. 7A 1984-től Szociális Foglalkoztató Intézet, majd 2002-től B.K.M.Ö. "Kék-Duna" Ápoló-Gondozó Otthona, "Tóparti" Lakóotthona. 2008. január 1-től 125/2007. (VI.29.) Kgy. Határozat értelmében Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat "Harmónia" Integrált Szociális Intézménye-ként működik.

Tartós elhelyezést nyújtó intézményi ellátás keretében 68 fő ellátást igénybevevő fogyatékos személy számára tudunk ápolást - gondozást, személyiség fejlesztést, kényelmes és otthonos életteret biztosítani.Az intézmény teljes körű ellátást nyújt, amely magába foglalja a
 • kulturált lakhatási és tisztálkodási feltételeket,
 • napi háromszori főétkezést, szükség esetén gyakoribb, illetve diétás étkezést,
 • egészségügyi alapellátás, szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájárulásról történő gondoskodást,
 • gyógyszer-és gyógyászati segédeszközzel való ellátást,
 • jogszabály által meghatározott illetve szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátást,
 • mentálhigiénés ellátást.
Alkalmazott módszereink:
 • Egyéni szükségleteihez igazodó, folyamatos ápolási, gondozási, habilitációs, rehabilitációs, fejlesztési és munkaterápiás jellegű feladatok tervszerűen, személyre szabottan, az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazottak szerint,
 • Szocioterápiás foglalkozások, szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció, és fejlesztő felkészítési célú munkavégzés) szervezése,
 • Családi kapcsolatok erősítésére,
 • Szabadidő, sport, kulturális és közösségi programokon való részvétel iránti igény kialakítására.

A településen két, kertes családi ház ad otthont 11 illetve 12 fő szolgáltatást igénybevevő részére.

Egyéni szükségletekhez igazodóan, intézményünkben az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:
 • Korszerű lakhatási és életkörülmények biztosítása, minőségi követelményeknek megfelelő ellátás nyújtása.
 • Napi háromszori főétkeztetést, szükség esetén gyakoribb, illetve diétás étkezést.
 • Munkajellegű foglalkoztatás és szocioterápiás foglalkozások megszervezése.
 • Pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás.
 • Egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás.
 • Szabadidős programok szervezése.
 • Sportszerek használatának biztosítása.
 • Az érték- és vagyonmegőrzés.
 • Az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése.
 • Terápiás közösségbe történő beilleszkedés segítése,
 • Képességek, készségek fejlesztése, szinten tartása,
 • Önálló életvezetés képességeinek helyreállítása, kialakítása,
 • Szocioterápiás foglalkozásokba történő aktív bekapcsolódás segítése,
 • Szociális foglalkoztatási formák való beilleszkedés segítése,
 • Képzés, átképzés,
 • Szabadidő, sport, kulturális és közösségi programokon való részvétel iránti igény kialakítása,
 • Családi kapcsolatok erősítése,
 • Re-szocializációs folyamat segítése.
II. sz. lakóotthon, Balassi B. u. 13.