Vécsey Károly Általános Iskola és AMI

Adatlap
Megnevezés:Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Cím:6320 SOLT, Kossuth Lajos u. 60.
Igazgató:Sánta Edit
Telefon:(06 78) 486 - 028
Fax:(06 78) 586 - 172
E-mail:vecseysuli@gmail.com
Óvoda tagintézmény telefon:(06 78) 486 - 054
URL:-
Tagintézmény vezető:Fuchs Attila
Vécseys Diákokért Alapítvány számlaszáma:11732301-20003562

Iskolánk, mely 1990-ben vette fel a Vécsey Károly nevet, a város belterületén található. 1972-ben adták át azt a 12 tantermes, háromszintes épületet, melyben a felső tagozatosok oktatása folyik. A tanulók szaktantermekben tanulnak, melyek jól felszereltek: pianínó, rajzasztalok, kémiai és fizikai kísérletekhez, szemléltetésekhez szükséges eszközök, térképek, szakkönyvek állnak a tanórán rendelkezése. A Zsolt utcában található napközi épületét 11 tantermesre bővítették ki, itt foglalta el helyét az alsó tagozat, mivel a régi épületet életveszélyessé nyilvánítása miatt le kellett bontani. Ebben az épületben kapott helyett a könyvtár, melynek könyvállománya és berendezése évről-évre gyarapszik és szépül. A régi épületnek egy része ma is áll, s ezt az alsó tagozatosok tornaszobaként, a felsősök pedig a technika tantárgy oktatására használják. 1975-ben csatolták a főépülethez a 9x18 m-es tornatermet. 1998 óta számítógépes terem és nyelvi labor segíti az oktatást.

A 3-szintes főépület Néhány éve került felújításra a sportudvar, ahol 40x20 m-es salakos pálya, távolugró gödrök, 100 m-es futópálya és súlylökő kör áll a gyerekek rendelkezésére. Az iskola udvarát fokozatosan szépítjük, parkosítjuk a tanulók és szüleik segítségével, pályázati lehetőségeket is kihasználva.

A főépülethez ebédlő és konyha is tartozik, melyet vállalkozó üzemeltet.

A 2003/04-es tanévben 450 tanuló oktatása, nevelése folyik 20 osztályban. Jelenleg 4 napközis csoport működik. A gyerekek református és katolikus hitoktatásban, a Hartai Zeneiskola kihelyezett tagozataként működve szolfézs és különböző hangszeres oktatásban vehetnek részt. A Violin Művészeti Iskola keretében táncművészetet. képző- és iparművészetet tanulhatnak a diákok. A helyi atlétika klubban judo és sakkedzésekre járhatnak az ezek iránt érdeklődők.

Több, mint 30 tanuló jár fejlesztő foglalkozásra, amelyre a Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság javasolja őket. Hetente egy alkalommal pszichológus és logopédus segíti az oktató és nevelőmunkát. Több alkalommal segít a Kalocsai Nevelési Tanácsadó is. Az ifjúságvédelmi pedagógusok, osztályfőnökök tartják a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.

A szülői munkaközösségtől elsősorban az iskolabál, a farsangok, a madarak és fák napja és az osztályrendezvények lebonyolításában várjuk és kapjuk a segítséget. Az ősz folyamán tartandó nyílt napok alkalmával a szülők betekintést nyerhetnek életünkbe. Iskolánkban tanári patronálással működik a Diákönkormányzat.

A következő délutáni foglalkozások, szakkörök várják a gyerekeket: irodalom, énekkar, számítógépes, környezetbiológia, Micimackó, kézműves, nyelvi középiskolai előkészítő, angol és német fakultáció.

Sokrétű sporttevékenység biztosítja az egészséges életmód és az egészséges versenyszellem kialakulását. Tömegsport, atlétika, torna, tenisz, kosárlabda és labdarúgás közül választhatnak a tanulók. A focisták diákolimpián, alapfokú versenyeken, serdülő bajnokságon, a Karácsonyi Kupán, az alsó tagozatosok pedig a Bozsik- és Góliát-programban vesznek részt. Az atléták a következő alkalmakkor mérhetik össze ügyességüket: diákolimpia, alapfokú versenyek, többpróba, mezei futás, téli terematlétika és játékos ügyességi verseny. A kosárlabdázók diákolimpián és alapfokú versenyeken szerepelnek. A második osztályosok minden tanévben úszásoktatásban részesülnek Dunaújvárosban, melynek költségéhez az iskola hozzájárul.

A diákok részt vesznek mesemondó, versmondó és magyar háziversenyeken. A matematika tudásukat is sok téren mérhetik össze az erre hajlandóságot érzők. Az iskolai fordulókon kívül a kiskőrösi levelezős, a Zrínyi Ilona és a Varga Tamás matematika verseny ad lehetőséget a tudás próbára tételére. Német nyelvi versenyen való részvételre is van lehetőség. Több alkalom kínálkozik különféle rajzpályázatokon való szereplésre, mellyel élnek is a jó kézügyességgel rendelkezők. Tantestületünk segédkezik az országos komplex környezeti verseny lebonyolításában, ahol természetese az iskola diákjai is versenyeznek évről-évre. A gyerekek kézműves munkái időről-időre kiállításra kerülnek mindkét tagozaton a folyosókon.

Különböző rendezvényekkel, programokkal színesítik az iskolai életet. Minden év október 6-án a névadóra emlékezve iskolanapot tartanak ünnepéllyel, vetélkedőkkel és akadályversennyel. Tagozatonként várják a Mikulást, megünneplik a karácsonyt, farsangi mulatságot rendeznek. Május elején osztályonként megünnepelik az édesanyákat. A Föld Napján virágokat és fákat ültetnek, műsoros előadást tartanak. A sportnapon, a madarak és fák napján kirándulásokon és sokféle játékos rendezvényen vehetnek részt a tanulók. A tanév vége felé tagozatonként műsoros estet szerveznek, ahol az év során született produkciókból nyújtanak át egy csokorra valót a tanulókból és szüleikből álló közönségnek. Májusban kerülnek lebonyolításra az osztályfőnökök szervezésében az egy, illetve felsőben a többnapos osztálykirándulások hazánk ismert, szép tájaira. Emlékezetes a tanév végén a nyolcadikosok ballagása.

Nyaranta táborok várják a kikapcsolódni vágyó diákokat itthon és külföldön is.

A középfokú intézményben tanuló volt diákok tanulmányi eredményeiről legtöbbször pozitív visszajelzést kapnak, örömmel konstatálva, hogy megállták a helyüket.

A Vécseys Diákokért Alapítvány, melyet 1992-ben az itt dolgozó pedagógusok hoztak létre, az egyéni és a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból befolyó összegből támogatja a diákokat, rendezvényeket. Minden évben jó tanuló, jó sportoló díj kerül átadásra. Az alsó tagozatosok részére szervezett Juniális Kupán jutalmazzák a győzteseket. Az alapítvány támogatja az osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat.

Jelenleg 32 fő pedagógus dolgozik az iskolában. Irodai munkát 3 fő lát el, a technikai dolgozók száma 8.

Óvoda tagintézmény:

Óvoda Természetes anyagokból, fából készült, sportolásra és játékra alkalmas hinták, mászókák állnak a gyermekek rendelkezésére. Az egészséges életmódra nevelést szolgálja az óvoda büszkesége, a pancsoló medence, amely sok örömöt is nyújt a nyári hónapokban. Jól működő alapítvány segíti céljaink elérését, ami nagyban hozzájárult az udvar, a medence kialakításához is.

Intézményünket egy óvodavezető irányítja két helyettessel. A nevelő-oktató munkát 14 óvodapedagógus végzi, 4 gondozónő, 1 óvodatitkár, 10 szakképzett dajka, 1 mosónő segítségével. A nevelőtestület kvalitása megfelelő, mindenki törekszik a magasabb szintű ismeretek megszerzésére, hatékony alkalmazására, a színvonal fejlesztésére, a minőség biztosítására. A differenciált fejlesztést fejlesztő pedagógusunk, valamint utazó logopédus végzi. Óvónőink többek között végeztek kézműves, origami, gyermektánc oktatói tanfolyamot. A nevelő-testület sokszínű végzettségét a napi nevelő munkába építi be, valamint fejlesztheti vele a szabadidős tevékenységet is.

Pancsoló medence Óvodánk dolgozóinak hitvallása a gyermekközpontúság, melyben a személyiség szabad kibontakozására törekszünk, szoros együttműködésben a szülőkkel. A nevelő-oktató munka a Tevékenységközpontú Helyi Program szerint folyik. Ennek lényege a tevékenykedtetés, a tapasztalatszerzés, a játékosság, a gyermek központba helyezése, ahol fontos az összhang, a bizalom és a harmónia. A mindennapokat a mese hatja át, fontos szerepet kap a hagyományőrzés, a környezetvédelem.

Hagyományőrző programjaink: Szüret, Mikulás, Advent-karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap.

A természet megismerésére és védelmére nevelést sokféle kirándulás is szolgálja. Ezen programjainkat nagymértékben támogatja a Solti Óvodásokért Alapítvány, a hagyományosan megrendezésre kerülő jótékonysági bál. Nevelő-oktató munkánkat a családdal, a szülők közösségével, a társadalmi intézményekkel, az iskolával való jó kapcsolat teszi teljessé. Az óvodás kor végére gyermekeink erősek, edzettek, iskolaérettek lesznek, készen állnak az iskolai oktatás befogadására. Így biztosított az élet folytonossága, az értékek továbbvitele, mely a jövőnk záloga.