A hónapokról...

Január •  Február •  Március •  Április •  Május •  Június
Július •  Augusztus •  Szeptember •  Október •  November •  December

Télhó / Fergeteg hava / Nagy Boldogasszony hava

Január

A tőzsgyökeres itáliai isten, Janus után nyerte nevét, akit a szerencsés kezdet isteneként tiszteltek. A hívők újévkor kalácsot tettek Janus oltárára, e napon kerültek minden veszekedést s kölcsönösen jót kívántak egymásnak. Csak Kr. e. 153-tól kezdve lett január az év kezdete, azelőtt a tizenegyedik hónapnak számított. E hónapban a Nap a Vízöntő jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Télutó / Jégbontó hava / Böjtelő hava

Február

Nevét a régi latin Februus istentől nyerte, kinek tiszteletére e hó 15-én tartották a dies februatust, az élőkre nézve tisztító, a halottakra nézve pedig engesztelő ünnepségeket; amikor is a Palatinus papjai februummal (szíjjal) verdesték a férjes asszonyokat, mert hitük szerint ez áldást hozott a házasságra. A február eredetileg hiányzott a régi tízhónapos római évből; Numa Pompilius függesztette hozzá. A Nap a Halak jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Tavaszelő / Kikelet hava / Böjtmás hava

Március

Julius Caesar óta az évnek harmadik hónapja, azelőtt az első volt. Marsnak szentelték és róla nevezték el. Vele kezdődik a tavasz. Nálunk az 1848-as ifjúság tette emlékezetessé 15. napját, a híres 12 ponttal és a Talpra magyarral. A Nap a Kos jegyébe és az egyenlítőbe lép, amivel egyidejűleg áll be a tavaszi napéj-egyenlőség is (20-22. között).

Ugrás az oldal tetejére

Tavaszhó / Szelek hava / Szent György hava

Április

A latin aperire (megnyitni) szóból származik, mely Ovidius szerint a rügyek, a bimbók és virágok tavaszi nyílásával áll vonatkozásban. Április csalfa és változékony jellegű s ezzel függ össze az elsejei "április bolondja" népszokás, amelyet a francia "poisson d'avril", az angol "April-fool", az olasz "Calandrino", a német pedig "Aprilnarr" néven nevez. A Nap a Bika jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Tavaszutó / Ígéret hava / Pünkösd hava

Május

A hónapot Maia istennőnek szentelték az antik világban, aki a föld termékenységét oltalmazza. A nép szerelmes szívű legényei május elsején "májusfát" állítanak kedvencük háza elé*. E hónap ünnepségei - a majálisok - a tavasz és a nyár örömeinek szólnak. A szerves élet fejlődésének ekkor van a tetőpontja. A Nap az Ikrek jegyébe lép.

* Ma már csak néhány faluban él ez a népszokás.

Ugrás az oldal tetejére

Nyárelő / Napisten hava / Szent Iván hava

Június

Junó-nak, a Holdistennőnek hónapja, aki a házasság által megszentelt szerelem pártfogója, a családi áldás istenasszonya. Ő védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház föl. A művészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett női szépséget. Kedvenc madara a páva. Júniusban az éjszakai féltekén a leghosszabbak a nappalok és a Nap a Rák jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Nyárhó / Áldás hava / Szent Jakab hava

Július

Eredeti neve quintilis, minthogy a márciussal kezdődő régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Csak Julius Caesar óta, épp az ő neve tiszteletére lett július; a hatalmas imperátor születési hónapja. Caesart - a monda szerinte - leszúrta Brutus, birodalmának alapköveit szétdúlta az idő, de emlékét évezredeken át megőrizte a július neve. E hónapban már a nappalok fogynak; a Nap az Oroszlán jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Nyárutó / Új kenyér hava / Kisasszony hava

Augusztus

A régi római naptárban az év hatodik hónapja - sextilis -, melyet azonban Octavianus Augustus császár a tanács által a maga nevére neveztetett. A név augeo igére emlékeztet, melynek jelentése: az ország gyarapítója. A későbbi római császárok is viselték e címet, sőt néha nejeiket is megajándékozták vele (Augusta). E hónapot a kánikula havának tartják és a Nap a Szűz jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Őszelő / Földanya hava / Szent Mihály hava

Szeptember

A régi rómaiak hetedik hónapja, innen neve: septem (hét). Nálunk a kilencedik hónap, a munkaszezon (tanítási év) kezdete. Petőfi szeptember végén már az elmúlás hangulatát érezte. Az első őszi harmincnapos hónap, melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe, egyúttal az őszi napéj-egypontba lép.

Ugrás az oldal tetejére

Őszhó / Magvető hava / Mindszent hava

Október

Nyolcadik hónap volt a rómaiaknál (octo), nálunk a tizedik hónap. A 6. napján a hősi halált halt aradi vértanúkra emlékezünk. A Nap a Skorpió jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Őszutó / Enyészet hava / Szent András hava

November

A latin novem (kilenc) szóból, mert a régi római naptárban a kilencedik hónap volt; nálunk a tizenegyedik. A Magyar Tudományos Akadémiát e hónapban alapította Széchenyi István gróf, a Nemzeti Múzeumot atyja, Széchenyi Ferenc gróf. A Nap a Nyilas jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére

Télelő / Álom hava / Szentkarácsony hava

December

A Romulus által beosztott római év tizedik hónapja volt (decem). Amikor Numa a januárral és februárral megtoldva tizenkét hónapot alkotott, a december a végére szorult az évnek. Nagy Károly szent hónapnak nevezte el decembert a nagykarácsonyi ünnepek alapján, amelyek az áhitatos szívek örömnapjaiból állnak. 21-én kezdődik csillagászatilag a tél. A Nap a Bak jegyébe lép.

Ugrás az oldal tetejére